Blue Flower

Bij Bestuursrecht gaat het om zaken waarbij de overheid betrokken is.

Bestuursrecht bestrijkt een breed gebied. Dit wordt duidelijk wanneer we deze gebieden op een rijtje zetten:

  • ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, geluidshinder, bodembescherming;
  • overheidsaansprakelijkheidsrecht en overheidscontracten;
  • bestuursprocesrecht en bestuursrecht algemeen;
  • internationaal en Europees bestuursrecht;
  • agrarischrecht, gezondheidsrecht, monumentenrecht, waterstaats- en waterschapsrecht, etc.;
  • vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • subsidies;
  • openbaarheid van bestuur;
  • horeca- en evenementenregelgeving;
  • sociaal zekerheidsrecht - uitkeringen.

Ons kantoor houdt zich voornamelijk bezig met het Sociaal Zekerheidsrecht zoals uitkeringen (bijstandsuitkering, WIA-uitkering, WAJONG-uitkering, etc.), PGB, WMO, etc..

Indien de gemeente of een andere overheidsinstantie uw aanvraag heeft afgewezen en u bent het niet eens met de beslissing van de overheidsinstantie dan dient u uiterlijk binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de instantie die het besluit heeft genomen. De wet is hierin heel streng. Als uw bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn door de overheidsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente) is ontvangen dan zal uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet meer wordt behandeld. U kunt dan tegen de afwijzing niets meer doen. Dit kan heel vergaande gevolgen hebben voor uw inkomen en uitkering.

Het is daarom van zeer groot belang dat u zich snel wendt tot een advocaat of andere juridisch deskundige om uw belangen te behartigen. Ons kantoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van bezwaar- en beroepschriften. Wij zijn graag bereid uw belangen te behartigen.

Bent u niet tevreden met een beslissing van de gemeente of andere overheidsinstantie neem dan direct na de beslissing contact met ons op.