Blue Flower

Echtscheiding brengt altijd veel pijn, verdriet en onzekerheden met zich mee voor de ouders, maar nog veel meer voor de kinderen. Het is voor uw kinderen daarom van het grootste belang om zo snel mogelijk te weten waar zij aan toe zijn en hoe de (nabije) toekomst voor hen eruit gaat zien. Ieder kind beleeft de scheiding tussen zijn ouders op zijn eigen manier. Maar bij ieder kind krijgen wij te maken met heftige emoties als intens verdriet, boosheid en het gevoel van eenzaamheid. Slechts in een enkel geval zal een kind opgelucht zijn dat zijn ouders het besluit hebben genomen om te scheiden, namelijk als het huwelijk gepaard gaat met veel ruzies en verdriet van de ouders. Dan is het voor die kinderen beter als de ouders hier een eind aan maken en uit elkaar gaan. In geen geval mag een kind met het gevoel lopen dat de echtscheiding van zijn ouders mogelijk door zijn toedoen heeft plaatsgevonden, dat het zijn schuld is. Dit moet bij het allereerste gesprek met het kind / de kinderen hiervover heel duidelijk worden.

De ouders die zich voorafgaand aan de mededeling aan de kinderen zich juridisch geïnformeerd hebben, weten vaak wat hen te wachten staat en hebben vaak ook adviezen gekregen van hun advocaat / juridisch adviseur hoe zij moeten handelen. Als dit niet het geval is dan zult u te maken krijgen met een drukke periode waarin u snel (soms zelfs overhaast en onvoldoende doordacht) besluiten moet nemen, niet duidelijk weet wat u moet doen, welke weg u moet bewandelen, etc.

Moet u gelijk naar een advocaat of probeert u eerst onderling zaken te regelen? Moet u gelijk een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank of gaat u eerst de weg van mediation bewandelen? In het geval van een gerechtelijke procedure heeft u gelijk duidelijkheid en worden de beslissingen voor u genomen door een Rechtbank: u heeft dan te maken met een beschikking. Of dit altijd de juiste weg is is te betwijfelen. Via mediation duurt de zaak wellicht langer (hoeft trouwens niet) maar dan bent u degene die samen de besluiten hebben genomen: u heeft dan te maken met een schikking. Mijn ervaring is dat een schikking langer standhoudt dan een beschikking.

Bij een beschikking krijgt u een rechterlijke uitspraak. Bij een schikking worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst, ookwel echtscheidingsconvenant genoemd.